1News Online:
Home » » Adakah Benar Kiamat Semakin Hampir?

Adakah Benar Kiamat Semakin Hampir?

Sunday, November 4, 2012 | 11:49 PM


Kiamat adalah hari pengakhiran dunia atau pun hari pengadilan dimana bumi ini akan lenyap dan semua kehidupan di dunia ini akan mati. Selepas itu, mereka akan dibangkitkan semula.
Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda: “Kiamat tidak akan terjadi hingga ada dua kelompok besar yang saling bunuh-membunuh. Kedua kelompok tersebut akan menderita kerugian dan akan kehilangan korban yang amat besar, sedangkan tuntutan mereka sama.” “
Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda: “Demi Zat yang jiwaku di Tangan-Nya, dunia ini tidak akan hancur hingga ada seseorang melewati kubur saudaranya dan dia tidak mahu beranjak pergi dari kubur itu lalu berkata: “Seandainya saja saya yang menempati kubur yang dihuni oleh pemiliknya ini,” di mana hal itu bukan kerana hutangnya akan tetapi kerana bala dan fitnah.”
Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda: “Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali banyak terjadi Haraj” Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, apa haraj itu?” Rasulullah SAW menjawab: “iaitu pembunuhan dan pembunuhan.” “
Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda: ‘Demi Zat yang jiwaku di Tangan-Nya, dunia ini tidak akan binasa kecuali setelah manusia mengalami suatu masa di mana orang yang membunuh tidak mengerti apa sebabnya dia membunuh dan orang yang terbunuh juga tidak mengerti apa sebabnya dia dibunuh.” Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah: “Bagaimana hal itu boleh terjadi ya Rasulullah?” Rasulullah SAW menjawab: “Itulah pembunuhan, di mana orang yang membunuh dan orang yang di bunuh akan masuk neraka” “
Dari Abu Hurairah RA, bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali apabila api telah keluar dari wilayah Hijaz yang menyinari leher-leher unta di Bushara.”
Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda: “Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali setelah pinggul kaum wanita suku Daus bergoyang-goyang di sekitar patung Dzul Khalashah.” Dzul Khalashah adalah patung yang disembah oleh suku Daus di Tabalah (suatu tempat yang terletak di Yaman) pada masa jahiliah.
Dari Aisyah RA, dia berkata: “Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Malam dan siang tidak akan musnah kecuali setelah patung Latta dan Uzza disembah kembali.” Saya bertanya: “Ya Rasulullah, pada mulanya saya menduga bahawasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta’ala menurunkan ayat yang berbunyi: “Dialah yang telah mengutus rasul-Nya dengan membawa petunjuk {Al Qur’an} dan agama yang benar untuk dimenangkan Allah atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai” (Qs. At-Taubah (9): 33), semuanya telah sempurna.
Rasulullah SAW bersabda: “Dari kesempurnaan itu, Islam yang selama ini diamalkan akan semakin surut sesuai dengan kehendak Allah. Setelah itu, Allah akan mengirim angin yang baik untuk menjemput nyawa setiap orang yang di dalam hatinya terdapat iman seberat biji sawi, hingga tinggallah orang-orang yang tidak memiliki kebaikan. Lalu mereka akan kembali kepada agama nenek moyang mereka.” “
Dari Abu Hurairah RA, bahawasanya Rasulullah SAW pernah bertanya: “Tahukah kalian bahawasanya Madinah ini mempunyai dua arah, darat dan laut?” Para sahabat menjawab: “Ya, kami telah tahu tentang hal itu, ya Rasulullah!” Lalu Rasulullah bersabda: “Kiamat tidak akan terjadi kecuali setelah Madinah diserbu oleh tujuh puluh ribu orang dari Bani Ishaq. Ketika mereka memasuki Madinah, maka mereka langsung mendudukinya. Mereka tidak menyerang dengan senjata ataupun panah. Mereka akan meneriakkan kalimat Laa ilaaha illallahu wallaahu akbar, maka jatuhlah kota Madinah dari salah satu arahnya {Tsaur berkata: “Yang saya ketahui, Rasulullah hanya bersabda: “Yang dari arah laut”}.
Setelah itu, mereka pun mengucapkan Laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar, maka jatuhlah kota Madinah dari arah yang lain. Kemudian mereka mengucapkan untuk yang ketiga kalinya Laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar, maka terbukalah jalan masuk bagi mereka. Setelah itu, mereka pun memasuki kota Madinah dan memperoleh harta rampasan perang. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang berkata: “Dajjal telah muncul.” Lalu mereka meninggalkan segala apa yang mereka dapatkan dan kembali pulang.” “
Dari Abu Hurairah RA, bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi, kecuali setelah sungai Euphrat bermuara dari gunung emas. Di tempat tersebut, orang-orang saling membunuh, hingga setiap 100 orang ada 99 yang akan terbunuh. Selain itu, tiap-tiap orang berkata: “Mudah-mudahan saya termasuk orang yang akan selamat.” “
Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda: “Tidak lama lagi sungai Euphrat akan bermuara dari sungai emas. Barang siapa ada di antara kamu yang mendatanginya, maka janganlah mengambilnya sedikitpun.” “
Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda: “Menjelang kiamat kelak, kalian pasti akan memerangi orang-orang yang memakai terompah kain yang berbulu, wajah mereka bagai perisai besi yang ditempa, berwajah merah, dan bermata sipit.”
Dari Abu Hurairah RA, bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “Kiamat tidak akan terjadi, kecuali setelah seorang lelaki keluar dari Qahthan sambil menggiring manusia dengan tongkatnya.”
Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Siang dan malam tidak akan musnah sebelum seseorang yang bernama Al-Jahjah menjadi penguasa”
Dari Anas RA, bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “Kiamat tidak akan terjadi, kecuali setelah kalimat Allah! Allah! tidak diucapkan lagi.”
Dari Abdullah bin Mas’ud RA, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang jahat perangainya.”
Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Kiamat tidak akan terjadi hingga muncul para dajjal pendusta yang berjumlah hampir 30 orang yang mana semuanya mengaku sebagai utusan Allah.”
Dari Jabir bin Samurah RA, dia berkata: “Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya akan muncul para pendusta menjelang kiamat kelak” ” Menurut riwayat yang lain dikatakan, Jabir berkata: “Rasulullah bersabda: “Oleh kerana itu, waspadalah kamu terhadap mereka”
Kesemua hadis ini adalah hadis riwayat Muslim dalam Kitab Fitnah.
Kongsi artikel ini : :

Post a Comment

 
Copyright © 2012. 1News Online - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger